O nas

AKTUALNOŚCI

Zajęcia
dodatkowe

Dla rodzica

Kadra

Kontakt

GRUPA EDUKACYJNA STONOGA

Zajęcia dodatkowe
w Szkole Skala

Rodzaje zajęć

Stawiamy na holistyczny rozwój dzieci, dlatego zapewniamy im pełen wachlarz zajęć dodatkowych.

Zajęcia dodatkowe

Stowarzyszenie Superbohaterów i Superbohaterek
Zajęcia świetlicowe dla klas 4-8 podczas, których inicjatywa oddawana jest dzieciom i młodzieży. Pracujemy metodą burzy mózgów dyskutując na tematy codzienne oraz istotne globalnie takie jak ekologia czy tolerancja. Dzielimy się swoimi pasjami oraz poznajemy nowe techniki twórcze takie jak: animacja poklatkowa, tworzenie komiksów i gier planszowych.
Programowanie

Programowanie robotów Ozobot oraz Qobo- łączymy dobrą zabawę z nauką logicznego myślenia. Programowanie to ceniona dziś umiejętność, która w przyszłości będzie niezbędna praktycznie w każdym zawodzie.

Programując roboty uczymy:
Logicznego myślenia.
Myślenia przyczynowo- skutkowego.
Cierpliwości, wytrwałości i konsekwencji w działaniu.
Kreatywnego podejścia do rozwiązywania problemów.

Robotyka
Na zajęciach dzieci budują modele w oparciu o instrukcje, a następnie programują je za pomocą tabletów.

Warsztaty prowadzone są z wykorzystaniem elementów STEM, integrujących nauki przyrodnicze, nowe technologie, inżynierię i matematykę.

Efektywna nauka
Zajęcia z efektywnej nauki mają na celu kształtowanie wyobraźni uczniów oraz nabycie podstawowych zdolności organizowania własnego warsztatu pracy. Chcemy uczyć samodzielnego myślenia, a także wyrobić w uczniu nawyk cierpliwości, koncentracji, dociekliwości. Istotnym elementem każdego spotkania są ćwiczenia kreatywności, pomysłowości, logicznego myślenia poprzez gry i zabawy.
Zajęcia muzyczne
Dodaktkowe zajęcia muzyczne „Muzyka śpiewająco” odbywają się raz w tygodniu.
Głównym celem zajęć jest zainteresowanie uczniów różnymi formami kontaktu z muzyką, zwłaszcza śpiewem i grą na instrumentach muzycznych, rozwijanie umiejętności i zainteresowań muzycznych oraz kreatywności i wrażliwości muzycznej.

Podczas cotygodniowych spotkań uczniowie realizować będą zaproponowaną tematykę w formie: opowieści ruchowej, improwizacji rytmicznej, gier i zabaw ruchowych, zabaw inscenizowanych, zabaw z rekwizytami, ćwiczeń rytmiczno – ruchowych, pantomimy, inscenizacji ruchowej, ćwiczeń relaksacyjnych i odprężających.

Angielski
Na dodatkowych zajęciach z języka angielskiego (-extra english ) uczniowie uczą się jezyka poprzez gry i zabawy edukacyjne, poszerzają swoją wiedzę i słownictwo oraz wzmacniają świadomość językowa.
Zajęcia rozwijające zainteresowanie
Głównym celem zajęć rozwijających zainteresowania, jest pobudzanie kreatywności uczniów, motywowanie do działania oraz nabywanie praktycznych umiejętności, które będą przydatne w przyszłości. Podczas zajęć, uczniowie poznają własne możliwości i zdolności, uczą się otwartości na nowe pomysły i kierunki działania, podejmują samodzielne decyzje, a także kształtują postawę badacza ciekawego świata, zamieniając się w kucharza, cukiernika,artystę, przyrodnika, naukowca, itp. Zajęcia prowadzone są w grupie, dzięki czemu każdy z uczestników rozwija umiejętność współdziałania w zespole.
Zajęcia sportowe
Pozalekcyjne zajęcia sportowe dają uczniom możliwość spędzania czasu wolnego aktywnie i z pożytkiem dla ich zdrowia. Pozwalają odpocząć, zregenerować siły fizyczne i psychiczne po całodziennym pobycie w szkole, rozwijać i pogłębiać zainteresowania sportowe.

Zajęcia specjalistyczne

Terapia logopedyczna
Terapia logopedyczna to specyficzne oddziaływania ukierunkowane na usunięcie wszelkich zakłóceń procesów komunikacyjnych. Dostosowana jest do indywidualnych potrzeb dziecka i polega na budowaniu podstawowych kompetencji językowych. Podczas terapii logopedycznej wykonujemy ćwiczenia oddechowe, fonacyjne, narządów artykulacyjnych, słuchowe, ogólnej sprawności motorycznej oraz ćwiczenia poszczególnych funkcji psychicznych (uwaga, pamięć) czy ćwiczenia percepcji wzrokowej.
Zajęcia integracji sensorycznej
Integracja sensoryczna to przede wszystkim ćwiczenie i zabawa ukierunkowana na uczenie dziecka odpowiedniego reagowania na bodźce zewnętrzne oraz wrażenia zmysłowe.
Trening Umiejętności Społecznych
Trening Umiejętności Społecznych to zajęcia dla dzieci i młodzieży rozwijające i kształtujące umiejętności potrzebne do właściwego funkcjonowania . Zajęcia odbywają się w małych, kilkuosobowych grupach , co pozwala na kształtowanie poczucia bezpieczeństwa ucznia. Uczestnicy uczą się między innymi nazywać i rozpoznawać własne emocje, radzić sobie z ich kontrolą, rozpoznawać emocje innych, nawiązywać i podtrzymywać relacje, rozwijać własną samoocenę i osobowość.
Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne są jedną z form zajęć specjalistycznych w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Skierowane są do uczniów posiadających opinię o objęciu pomocą psychologiczno-pedagogiczną z uwagi na specyficzne trudności w uczeniu się. Zajęcia prowadzone są w wymiarze 45 minut tygodniowo przez pedagoga specjalnego, terapeutę pedagogicznego. Zajęcia mają charakter grupowy, grupa liczy do 5 osób.

Głównym celem zajęć jest:
wyrównywanie braków, które są przyczyną trudności szkolnych, przezwyciężaniu skutków niepowodzeń szkolnych,
budowanie u ucznia adekwatnej samooceny,
stworzenie uczennicy możliwości wszechstronnego rozwoju umysłowego, emocjonalnego i społecznego.

Terapia pedagogiczna
To szereg specjalistycznych oddziaływań na dziecko, które mają na celu stymulowanie i usprawnianie rozwoju funkcji psychomotorycznych dziecka, wyrównywanie braków w wiedzy i umiejętnościach, a także ułatwianie funkcjonowania w szkole. Każde dziecko ma inne potrzeby i wymaga indywidualnego podejścia, dlatego program terapii pedagogicznej jest dostosowany do konkretnego przypadku i potrzeb ucznia.
Terapia psychologiczna

Terapia psychologiczna to zajęcia specjalistyczne podczas których wspieramy każdą ze sfer rozwoju dziecka, szczególnie dbając o jego rozwój emocjonalny, społeczny i psychiczny. Zajęcia mają na celu podniesienie samooceny ucznia oraz poczucia własnej wartości, kształtowanie umiejętności wyrażania własnych myśli, poglądów czy uczuć.
Podczas zajęć rozwijamy umiejętności komunikacyjne i społeczne (radzenie sobie z trudnymi sytuacjami, porażkami, nadawanie komunikatów niewerbalnych i werbalnych, umiejętności negocjacyjnych, współpraca w zespole, kreatywność, myślenie analityczne, organizacja czasu, podejmowanie decyzji). Budujemy pozytywny obraz siebie.
Podczas terapii psychologicznej dzieci rozwijają myślenie logiczne, operacyjne, przyczynowo skutkowe oraz kształtują teorię umysłu w zakresie rozpoznawania i rozumienia intencji innych.

Terapia ręki
Ręka to bardzo skomplikowana część ciała, która jest również odpowiedzialna za pisanie i kontrolę grafomotoryczną, precyzyjne ruchy i małą motorykę. Zajęcia mają na celu poprawę koordynacji wzrokowo-ruchowej, stabilizację mięśni ręki i obręczy barkowej, a także zwiększenie zdolności manipulacyjnych dłoni.
Zajęcia rewalidacyjne
Zajęcia mają na celu usprawnianie i stymulowanie zaburzonych funkcji rozwojowych i intelektualnych. Terapeuta wzmacnia mocne strony ucznia, co ma ułatwić jego funkcjonowanie w społeczeństwie oraz pracuje nad kompensowaniem i zastępowaniem braków w rozwoju poznawczym i intelektualnym w stosunku do rówieśników.
O nas
Kadra
AKTUALNOŚCI

Dla rodzica

Kontakt
O nas

Zajęcia
dodatkowe

Kadra
AKTUALNOŚCI

Dla rodzica

Kontakt

O nas

Zajęcia
dodatkowe

Kadra

AKTUALNOŚCI

Dla rodzica

Kontakt

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this