O nas

AKTUALNOŚCI

Zajęcia
dodatkowe

Dla rodzica

Kadra

Kontakt

FAQ

Informacje dla rodzica
Szkoła Skala

Jakie są objawy autyzmu?

Jeśli Twoje dziecko:
1. Nie nawiązuje i nie podtrzymuje kontaktu wzrokowego, dziecko nie wskazuje palcem, nie używa gestów, mimika jest mało wyrazista, ma trudności w relacjach z rówieśnikami, nie bawi się z dziećmi, bawi się samo, woli starsze dzieci, nie dostrzega u innych osób smutku czy radości
2. Nie mówi i jednocześnie nie używa gestów i mimiki, żeby porozumiewać się z innymi osobami, mówi, ale powtarza reklamy, fragmenty bajek albo wypowiedzi innych osób, mówi, ale nie lubi rozmawiać, nie zadaje pytań, mówi, ale tylko o tym, czym się interesuje, używa bardzo bogatego słownictwa jak na swój wiek z zakresu tych dziedzin, które je interesują.
3. Bardzo intensywnie się czymś interesuje, często powtarza różne zachowania, bardzo lubi porządek, nie lubi zmian, wykonuje różne nietypowe ruchy np. dłońmi czy palcami, używa zabawek w nietypowy sposób, ustawia zabawki w rzędach, lubi powtarzalność, a może przejawia jeszcze inne, niepokojące zachowania, to znak, że należy udać się z nim na diagnozę, aby odpowiednio przeszkoleni specjaliści stwierdzili, czy nie przejawia zaburzeń ze spectrum autyzmu.

Należy pamiętać, że dziecko z autyzmem wcale nie musi aktywnie unikać innych osób, może nie mieć trudności z przytulaniem się, może nie zatykać uszu, nie podskakiwać, może świetnie mówić i mieć inteligencję znacznie wyższą niż jego rówieśnicy! A przy tym – prawidłowo postawioną diagnozę autyzmu.

Nie należy zapominać także, że stwierdzanie, czy dziecko ma autyzm czy nie, to zadanie całego zespołu diagnostycznego, w tym lekarza psychiatry dziecięcego, a nie mamy, babci, pediatry, psychologa, który nie specjalizuje się w diagnozach tego typu. Chociaż każda z tych osób może mieć najszczersze intencje i kierować się autentyczną chęcią pomocy.

Jeżeli rodzic podejrzewa u swojego dziecka autyzm, należy postąpić w jedyny słuszny sposób – umówić się na diagnozę w tym kierunku w placówce, która się w takich diagnozach specjalizuje i uczynić to możliwie najwcześniej. Im wcześniej zostanie postawiona prawidłowa diagnoza, tym lepsze będzie życie dziecka i jego rodziny. Zapraszamy do nas!

Jakie są zadania nauczyciela wspomagającego?

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. do zadań Nauczyciela współorganizującego należy:

  • Prowadzenie wspólnie z innymi nauczycielami zajęć edukacyjnych dostosowanych do programu edukacyjno-terapeutycznego.
  • Prowadzenie wraz z innymi nauczycielami, specjalistami oraz wychowawcami pracy wychowawczej dzieci.
  • Uczestniczenie, w miarę potrzeb, w zajęciach edukacyjnych oraz zintegrowanych działaniach prowadzonych przez innych nauczycieli.
  • Udzielanie pomocy nauczycielom, specjalistom i wychowawcom w doborze form i metod pracy.
  • Prowadzenie zajęć terapeutycznych i rewalidacyjnych zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami.

Chcąc wyjaśnić w bardziej przystępny sposób, jakie zdania ma nauczyciel wspomagający, można powiedzieć, że przede wszystkim jest on obecny w klasie podczas lekcji i wspiera uczniów, którzy potrzebują pomocy podczas wykonywania zadań czy w relacjach z rówieśnikami. A po lekcjach może prowadzić zajęcia indywidualne, dzięki posiadaniu odpowiedniej wiedzy i uprawnień, często bowiem jest psychologiem czy pedagogiem. Możliwość pracy z uczniem w kontakcie indywidualnym oraz podczas lekcji pozwala nauczycielom wspomagającym na skuteczne identyfikowanie i rozwiązywanie trudności uczniów.

Ile osób jest w klasie integracyjnej?

Zgodnie z przyjętym Statutem liczba uczniów w klasie nie może przekraczać 16. W naszej szkole funkcjonują klasy integracyjne i ogólnodostępne. Klasy integracyjne tworzą uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz uczniowie nie wymagający dodatkowej pracy terapeutycznej. Staramy się, aby niezależnie od charakteru grupy, w każdej klasie nad pracą uczniów czuwało równocześnie dwóch nauczycieli: nauczyciel prowadzący oraz nauczyciel współorganizujący proces kształcenia.

Ile wynoszą opłaty w szkole?

Czesne bez orzeczenia

Cena
550

czesne zniżka

Cena
300

(Zespół Aspergera/Sprzężona)

wyżywienie dzienne

Cena
17 zł (od maja 2022r.)

Zapisy do szkoły Skala

Aby zapisać dziecko do naszej szkoły należy pobrać, wydrukować i wypełnić ręcznie kartę zapisu do szkoły. Następnie wypełnioną kartę należy dostarczyć do naszej placówki. Zapraszamy do zapisów!

Dokumenty

Dokumenty związane z funkcjonowaniem ,,SKALI” niepublicznej szkoły podstawowej z oddziałami integracyjnymi w Lublinie

Statut szkoły
Wewnątrzszkolne zasady oceniania
Procedury bezpieczeństwa
PLAN LEKCJI

O nas
Kadra
AKTUALNOŚCI

Dla rodzica

Kontakt
O nas

Zajęcia
dodatkowe

Kadra
AKTUALNOŚCI

Dla rodzica

Kontakt

O nas

Zajęcia
dodatkowe

Kadra

AKTUALNOŚCI

Dla rodzica

Kontakt

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this